Europa en met name het Verenigd Koninkrijk en Nederland in het bijzonder hebben te maken met een sterk vergrijzend aanbod van schilders. Ruim een derde van de schilders in Nederland gaan binnen nu en 10 jaar met pensioen blijkt uit een recent onderzoek van USP Marketing Consultancy.

Maar liefst 35% van de schilders in Nederland is ouder dan 55 jaar en zal hoogstwaarschijnlijk binnen nu en 10 jaar stoppen. Daarnaast is er gebleken dat het lastig is om jongeren enthousiast te maken voor het schildersvak vanwege het imago van lage lonen en de fysieke arbeid.

De cijfers in Nederland liegen er niet om, maar in het Verenigd Koninkrijk zijn de cijfers nog zorgwekkender, daar zal binnen nu en 10 jaar ruim 60% van de schilders met pensioen gaan.

Rob Polm, directeur van de Kwaliteitsorganisatie De Betere Schilder deelt deze zorgen. “Schilders zitten tot medio 2020 al vol met buitenschilderwerk en komen aan alle kanten handen te kort. Uit cijfers blijkt dat deze trend de komende jaren alleen maar extremer zal worden. Er zal dan ook alles op alles gezet moeten worden om instroom te bevorderen en schilderend Nederland zo duurzaam mogelijk in te gaan richten de komende jaren.

Bron: USP Marketing Consultancy