Het kabinet heeft samen met werkgevers en werknemers organisaties en de SER een principe akkoord gepresenteerd over een toekomstbestendig en evenwichtig pensioenstelsel. Een akkoord op dit voorstel houdt in dat zzp’ers zich verplicht moeten gaan verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.

De invulling van het plan is niet nog bekend. Volgens het kabinet worden de afwenteling van kosten en risico’s op de samenleving verminderd. Het kabinet heeft sociale partners gevraagd om in overleg met de zelfstandige organisaties voor de zomer van 2020 met een concreet voorstel te komen voor deze verzekering.  Er wordt ook gekeken naar eventuele uitzonderingen, denk hierbij aan passende arrangementen die al bestaan.

ZZP Nederland is niet blij met deze eventuele maatregel “Wij weten dat een verplichte AOV voor zzp’ers onuitvoerbaar is, onacceptabel en velen richting de voedselbank zal sturen”, schrijft de belangenvereniging ZZP Nederland op Twitter.