De collectieve arbeidsovereenkomst voor werkgevers die lid zijn van OnderhoudNL is met het goedvinden van de werknemersvertegenwoordiger, de Landelijke Belangen Vereniging verlengd tot 2021.

Het verlengen van de cao meldt OnderhoudNL op hun website. Op de website van LBV is de cao-tekst te vinden welke geldig is t/m 2021. De reden van de verlenging zou zijn, dat er daardoor ruimte zou komen om afspraken te maken over geheel 2019, inclusief de eenmalige uitkering van 1 procent in week 41. (de oude cao zou 1 september aflopen).

In de verlengde cao zijn een aantal aanpassingen te vinden. Werkgevers kunnen bij de eerste ziekmelding in een jaar een werknemer een wachtdag opleggen en het loon inhouden, voorheen was dit bij de 2e ziekmelding van het jaar. Verder zijn de er aanpassingen gedaan m.b.t. het leerlingloon.

OnderhoudNL en LBV spraken ook per cao af om dit jaar voor 1 december afspraken te maken voor verdere loonsverhogingen. Na 2021 kan de cao niet meer verlengd worden, de wettelijke looptijd van een cao is 5 jaar.