Het aantal zzp’ers en uitzendkrachten in de onderhoudsbranche en schildersbedrijven daalt. Voor het eerst sinds jaren was het percentage zzp’ers lager dan voorheen.

Deze cijfers zijn afkomstig vanuit het Ondernemers panel, een onderzoek onder de eigen leden dat ondernemersorganisatie OnderhoudNL door USP Marketing Consultancy heeft laten uitvoeren.

Een verklaring voor deze daling is o.a. dat schildersbedrijf steeds meer mensen in dienst nemen, schilders die voorheen op zzp basis klussen uitvoerende kiezen steeds vaker weer voor een vaste aanstelling.

Het aantal zzp’ers in de schilders branche daalde van 45% in 2017 naar 36 procent in 2018.

Volgens Okke Spruijt, directeur van OnderhoudNL is de verklaring vooral te zoeken in de arbeidskrapte. Het heeft te maken met een tekort aan beschikbare vakkrachten, wat ook niet ongemerkt blijft bij de flexorganisaties. Een goede en vakkundige zzp’er is lastig te vinden en daarom ook niet beschikbaar te stellen door uitzendbureaus.

Een andere trend is een opmerkelijke groei die in omzet en werkgelegenheid in de schilders branche. De schilderbranche zag een omzetstijging van ruim 16% in vergelijking met 2017 en een groei in de werkgelegenheid van 19%.